Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei ''Colegiul Naţional de Afaceri Interne''

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1428/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1429/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1346/2008 privind constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru formularea poziţiei României în contextul reformei bugetului Uniunii Europene şi al negocierii perspectivelor financiare

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 1068/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86^1 din Codul de procedură penală şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 1069/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^14 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 1070/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 1071/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 1072/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 alin. 1 lit. b), art. 35 alin. 1 şi art. 91^3 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, ale art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Ordonanta urgenta 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1287/2008 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale ''Îmbunătăţiri Funciare - S.A.''

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1334/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor'', din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Cluj-Borş'', a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Cluj-Borş'' şi a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Hotarirea 1430/2008 privind numirea domnului Banu Gheorghe Dorel în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Decizia 223/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Căminescu Dorel, secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008