Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Decretul 1090/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Legea 269/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Decretul 1081/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Legea 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Decretul 1082/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Legea 271/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Decretul 1083/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Legea 278/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Hotarirea 1405/2008 pentru modificarea poziţiei 12 din anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Hotarirea 1406/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Decizia 228/2008 pentru numirea domnului Radu Constantin Ragea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Ordinul 93/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Ordinul 5869/2008 pentru modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.489/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.589/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.356/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008