Rasfoire documente

Legea 268/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Ordinul 11430/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Regulament din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 279/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 262/2008 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 272/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 275/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1074/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 264/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1076/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1080/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1084/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1087/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 276/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1088/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Legea 277/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1089/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decretul 1091/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1048/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale art. 315 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1049/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1050/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de piaţă

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1051/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1052/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3 alin. (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1053/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 1054/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Hotarirea 1413/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Hotarirea 1414/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Hotarirea 1415/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Uniunea Armenilor din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Decizia 225/2008 privind numirea domnului Pandelea Pelmuş în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Ordinul 671/2008 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Ordinul 3264/2008 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Ordinul 3282/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Circulara 36/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008