Rasfoire documente

Decizia 996/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008

Decizia 1002/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008

Decizia 1003/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008

Decizia 1004/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 8 şi 9, art. 304^1 şi art. 581 din Codul de procedură civilă, ale art. 480 din Codul civil şi ale art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008

Decizia 1041/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008

Hotarirea 1397/2008 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 753 din 07-noi-2008