Rasfoire documente

Decizia 1024/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. 1 şi art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Hotarirea 7/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 81691/2008 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Legea 256/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decretul 1063/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Legea 255/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Protocol din 2008 de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Protocol din 2008 de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decretul 1064/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 917/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX ''Impozite şi taxe locale'', care a preluat dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 1013/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 1023/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi ale art. 27 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 1077/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Ordonanta urgenta 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Acord de imprumut din 2007 între KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutatul), pentru 21.000.000 EUR

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Hotarirea 1356/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Hotarirea 1371/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu'' - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie al Judeţului Suceava

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 959/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PROFINS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 971/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Hotarirea 1376/2008 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Regiei Autonome ''Aeroportul Oradea''

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Hotarirea 1377/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei ''Institutul Geologic al României'' Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru unele instituţii din subordinea acestuia

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 81322/2008 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 81323/2008 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 81324/2008 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 81576/2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Raportul 89151/2008 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 972/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VNT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 973/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 974/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008

Decizia 978/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 755 din 10-noi-2008