Rasfoire documente

Hotarirea 1380/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetai, în anul 2008, a cuantumului sprijinului şi a sumei alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea ari 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Norma din 2008 pentru Finanţarea proiectelor prioritare în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Hotarirea 342/2008 privind Norma pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Ordonanta urgenta 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Ordonanta urgenta 146/2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Hotarirea 1375/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Decizia 896/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Ordinul 1818/2008 privind modificarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţialului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 917/2008

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 octombrie 2008

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008