Rasfoire documente

Ordinul 1498/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) ''Decont special de taxă pe valoarea adăugată''

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Ordinul 14/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Norma din 2008 privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Ordinul M.106/2008 privind completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.9/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decizia 1044/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. 1 şi art. 6 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decretul 1010/2008 privind promulgarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Legea 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decretul 1004/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Legea 226/2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decretul 1006/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decizia 1040/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^1 alin. 2 din Codul penal

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Decizia 1042/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Ordinul 276/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Hotarirea 20/2008 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de integritate nr. 3/2008

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Ordinul 15/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008

Ordinul 16/2008 pentru modificarea Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007

publicat in M.Of. 743 din 03-noi-2008