Rasfoire documente

Decizia 1030/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Hotarirea 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Legea 249/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Hotarirea 1385/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Mocănescu Georgian

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2607/2008 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ''B'', a monumentului funerar ''Golgotta'', Str. Eternităţii nr. 121, Cimitirul ''Eternitatea'', municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decretul 1057/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Legea 254/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decretul 1062/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decretul 1066/2008 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decretul 1067/2008 pentru numirea în funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decretul 1073/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 1031/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) şi (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 1034/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 1037/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 2^1, art. 399 alin. 3 şi art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 1038/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 4 şi art. 337 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordonanta urgenta 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordonanta urgenta 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordonanta urgenta 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Hotarirea 1354/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Hotarirea 1384/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 219/2008 privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 220/2008 privind trecerea domnului Caramitru Stelian din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 1267/2008 pentru aprobarea regulilor de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 1312/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2596/2008 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ''B'', a imobilului Casa ''Anastasiu Boiu'', str. Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2597/2008 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ''B'', a imobilului ''Casă'', str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2598/2008 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ''B'', a imobilului Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'', satul Stănija, comuna Buceş, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2599/2008 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ''B'', a imobilului Biserica ''Sf. Nicolae'' Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Ordinul 2600/2008 privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului ''Grajdurile Regimentului 7 Roşiori'', str. Codrescu nr. 17, municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 939/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 942/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 944/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008