Rasfoire documente

Decizia 1035/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 1^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1061/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decretul 1053/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Legea 246/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1028/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1036/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din Codul penal

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decretul 1054/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Legea 229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decretul 1037/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decretul 1038/2008 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Legea 245/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decretul 1072/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1000/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1012/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1021/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1043/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1062/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 1063/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 şi art. 385^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Hotarirea 1322/2008 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisoarea semnată la Tokyo la 11 august 2008 şi la Bucureşti la 14 august 2008 la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Hotarirea 1378/2008 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Hotarirea 1382/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 215/2008 privind numirea doamnei Daniela Ţenescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 216/2008 privind numirea doamnei Florentina-Mirabela Drăgan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 217/2008 privind numirea doamnei Maria-Liliana Băzăr în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Decizia 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Hotarire din 2008 în Cauza Episcopia Română Unită cu Roma Oradea împotriva României

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008

Legea 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

publicat in M.Of. 748 din 05-noi-2008