Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 243/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 235/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1043/2008 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 239/2008 privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1047/2008 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 240/2008 privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1048/2008 pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 241/2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1049/2008 pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 242/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1050/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1051/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 244/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1052/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 252/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1060/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Legea 253/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decretul 1061/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decizia 923/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decizia 967/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decizia 974/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Hotarirea 1312/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Hotarirea 1343/2008 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor certificat oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Program de cooperare din 2008 în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Decizia 21/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Vlădeni II, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 207/2008 privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea poziţiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activităţilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 639/2008 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul naţional de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 1788/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 1807/2008 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 609/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 10923/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 28748/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul M.80/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 2627/C/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norma din 2008 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 596/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Ordinul 900/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008