Rasfoire documente

Ordinul 7579/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Hotarirea 1150/2008 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil - construcţii şi teren, situat în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decretul 1031/2008 privind înaintarea unui viceamiral în retragere în gradul de amiral cu patru stele în retragere

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Hotarirea 1366/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decretul 1032/2008 privind înaintarea unui general-locotenent în rezervă în gradul de general cu patru stele în rezervă

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decretul 1033/2008 privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decretul 1034/2008 privind înaintarea unui general-locotenent în retragere în gradul de general cu patru stele în retragere

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decretul 1035/2008 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea în retragere unui comandor în retragere

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Decizia 1016/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordonanta urgenta 137/2008 pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Hotarirea 1355/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Hotarirea 1370/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordinul 1264/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordinul 1265/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordinul 1266/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordinul 1267/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008

Ordinul 1817/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

publicat in M.Of. 745 din 04-noi-2008