Rasfoire documente

Ordinul 2731/C/2008 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Ordinul 2730/C/2008 privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Decizia 901/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Decizia 902/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Decizia 916/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Decizia 924/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind urnele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Hotarirea 1327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova, din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Hotarirea 1338/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi amenajare sediu Judecătoria Bolintin-Vale''

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Hotarirea 1340/2008 privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la reţeaua europeană IMPEL, pentru anii 2008 şi 2009

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Hotarirea 1344/2008 pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei ''Domus'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Ordinul 632/2008 privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Metodologie din 2008 de aplicare a Ghidului de comunicare pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008