Rasfoire documente

Ordinul 2969/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Contract-Cadru din 2008 de furnizare a energiei termice

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Hotarirea 1349/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial nr. 2.043/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Hotarirea 1350/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarelor ornamentale nr. 3.530/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Hotarirea 1351/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a marmurei nr. 2.042/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Hotarirea 1352/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a granodioritului nr. 3.531/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Hotarirea 1353/2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Parohia Herăşti, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008

Ordinul 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

publicat in M.Of. 735 din 30-oct-2008