Rasfoire documente

Ordinul 3080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Normativ Tehnic din 2008 privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 939/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c), art. 385^1 alin. 1 lit. c), art. 385^6 alin. 3 şi art. 385^14 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 209/2008 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Giugea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Legea 187/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Legea 188/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Legea 185/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decretul 966/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Legea 186/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decretul 967/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decretul 968/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decretul 969/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Legea 189/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decretul 970/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 937/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi art. 209 din Codul penal, precum şi a prevederilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 938/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 943/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 957/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Decizia 959/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Hotarirea 1284/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008

Ordinul 1216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050

publicat in M.Of. 722 din 24-oct-2008