Rasfoire documente

Decretul 942/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 955/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 941/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 977/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Hotarirea 1317/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 950/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 946/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 952/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 951/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 947/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 940/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 945/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 939/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 943/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 944/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 948/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 949/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 953/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decretul 954/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 912/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 913/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 914/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 915/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 976/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 978/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 136 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 982/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 987/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Decizia 1029/2008 [A] asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Hotarirea 1136/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Hotarirea 7/2008 privind interpretarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Hotarirea 8/2008 privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008

Hotarirea 9/2008 privind interpretarea art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 720 din 23-oct-2008