Rasfoire documente

Hotarirea 17/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi guvernele celorlalte state participante la SEECP, Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1.244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, privind aranjamentele de sediu pentru Secretariatul Consiliului Cooperării Regionale, semnat la Plovdiv la 14 septembrie 2007

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Acord din 2007 între Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi guvernele celorlalte state participante la SEECP, Misiunea Administraţiei interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1.244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, privind aranjamentele de sediu pentru Secretariatul Consiliului Cooperării Regionale*)

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Hotarirea 76/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Decizia 1/2008 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Decretul 206/2008 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Hotarirea 77/2008 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în scopul implementării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Ordinul 28/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Transport'' (POS-T) 2007-2013

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008

Ordinul 75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Transport'' (POS-T) 2007-2013

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2008