Rasfoire documente

Legea 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ii-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004 - Republicare

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Contract de finantare din 2004 între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Legea 203/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Decretul 984/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Legea 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Decretul 995/2008 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul 84/2008 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul 202/2008 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul 1837/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Fabrica de Pulberi'' - S.A. Făgăraş - filială a Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A.

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul 2749/C/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul 5702/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ pentru modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008

Ordinul M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

publicat in M.Of. 729 din 28-oct-2008