Rasfoire documente

Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Legea 191/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Românie la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decretul 972/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Ordonanta urgenta 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decizia 210/2008 privind trecerea domnului Florin Andrei din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Legea 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decretul 979/2008 pentru promulgarea Legii privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decretul 980/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Legea 201/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decretul 982/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Legea 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decretul 983/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decizia 1066/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Decizia 1091/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Hotarirea 1253/2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Hotarirea 1320/2008 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Hotarirea 1332/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului devenituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Ordinul 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Hotarirea 10/2008 privind interpretarea art. 41 alin. (6) şi art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008