Rasfoire documente

Ordinul 2714/C/2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Metodologie din 2008 de admitere a candidaţilor în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Decizia 1010/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8^1 - 8^5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Decizia 1005/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Decizia 1006/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Hotarirea 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Ordinul 1667/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Ordinul 2321/C/2008 pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidaţilor în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Norma 12/2008 pentru completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 şi 244 bis din 25 octombrie 1995

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.962/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 29 iulie 2008

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008