Rasfoire documente

Hotarirea 1277/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 7.992/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L.

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Norma din 2008 privind gestionarea modificărilor la autorizaţia de punere pe piaţă în timpul procedurii de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 197/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Decizia 1092/2008 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Hotarirea 1299/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale ''Nuclearelectrica'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Hotarirea 1305/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 518/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 1604/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 1612/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 1732/2008 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificărilor la autorizaţia de punere pe piaţă în timpul procedurii de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 1745/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 577/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 780/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Ordinul 670/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008