Rasfoire documente

Decizia 1093/2008 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Ordonanta urgenta 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Ordinul 1170/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Ghid din 2008 privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1302/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1232/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plăţile transfrontaliere în euro

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1233/2008 privind schimbarea unităţii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat ai acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1313/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de racordare a locuinţelor reconstruite/strămutate din unele localităţi afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Botoşani, Iaşi şi Suceava

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de forare şi de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuinţelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităţilor naturale produse în comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1315/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţele Cluj, Covasna, Sălaj şi Vrancea

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Hotarirea 1316/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Ordinul 610/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008