Rasfoire documente

Ordinul 2573/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Ordinul 78/2008 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Ghid din 2008 privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Procedura din 2008 simplificată de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Legea 175/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decretul 908/2008 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Legea 176/2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Hotarirea 1304/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decretul 909/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Legea 178/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decretul 918/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Legea 181/2008 privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decretul 922/2008 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 907/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 908/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 909/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 910/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Decizia 911/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Ordinul 1249/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Hotarirea 5/2008 privind interpretarea art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Hotarirea 6/2008 privind interpretarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008