Rasfoire documente

Hotarirea 1149/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Ordinul 82/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Ordinul 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Regulament din 2008 privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Ordinul 2972/2008 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 956/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 959/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 957/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 958/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 960/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 961/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 962/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 963/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Decretul 964/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Hotarirea 1326/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Hotarirea 1329/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Ordinul 2973/2008 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 8 şi 14 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Sfrijan împotriva României

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008