Rasfoire documente

Ordinul 392/2008 privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Ordinul 613/2008 privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Legea 182/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decretul 924/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Legea 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decretul 925/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Instructiuni din 2008 privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Hotarirea 1288/2008 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (ASEA) - Viena

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 898/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decretul 933/2008 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decretul 934/2008 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Hotarirea 38/2008 privind demisia unui deputat

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 921/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 922/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Hotarirea 1325/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 208/2008 privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor al doamnei Elena Doina Dascălu

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Ordinul 606/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Ordinul 1299/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Ordinul 1758/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 885/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 886/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 888/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 891/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 899/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 902/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 908/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Decizia 920/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Hotarirea 9.1/VI/2008 privind aprobarea modificării şi completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Ordinul 1620/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008