Rasfoire documente

Ordinul 2968/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Procedura din 2008 privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Hotarirea 1198/2008 pentru aprobarea Acordului dintre statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management şi Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operaţional ESPON 2013, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Acord din 2008 între statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management şi Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operaţional ESPON 2013

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Hotarirea 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Hotarirea 1307/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Ordinul 306/2008 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Ordinul 1733/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Circulara 31/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Circulara 32/2008 privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint dedicate mănăstirilor Cozia, Voroneţ şi Brâncoveanu

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008