Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2008 privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 936/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea sa în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 926/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatica referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 927/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 928/2008 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 929/2008 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 935/2008 privind înfiinţarea Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 937/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea sa în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decretul 938/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 936/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) şi art. 87 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 940/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 942/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 950/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 952/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 953/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 989/2008 [R] privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Decizia 990/2008 [R] privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Ordinul 1280/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 207/2003 pentru aprobarea formei şi conţinutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate interimar, Certificatului de management al siguranţei şi Certificatului de management al siguranţei interimar

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Ordinul 1298/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - S.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Ordinul 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Ordinul 4877/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară ''Limbă şi comunicare'' - limbi moderne

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008

Ordinul 1619/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - S.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007

publicat in M.Of. 716 din 22-oct-2008