Rasfoire documente

Legea 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 979/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decretul 906/2008 pentru promulgarea Legii privind intervenţiile active în atmosferă

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Legea 174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decretul 907/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Hotarirea 51/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Hotarirea 52/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Hotarirea 53/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Hotarirea 54/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 983/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 984/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 985/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 986/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II raportat la art. I punctul 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, raportat la art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Decizia 1026/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Hotarirea 1281/2008 privind recunoaşterea asociaţiei ''Uniunea Croaţilor din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008

Ordinul 1209/2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti

publicat in M.Of. 715 din 21-oct-2008