Rasfoire documente

Hotarirea 1306/2008 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Fălcoiu, judeţul Olt

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Ordinul 4875/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Matematică şi ştiinţe pentru clasele a V-a - a VIII-a

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Hotarirea 1234/2008 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.112/2004 privind asimilarea personalului Societăţii Române de Televiziune care desfăşoară activitate în cadrul proiectului ''Corespondenţii Televiziunii Române în străinătate'' cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Hotarirea 1300/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Ordinul 2569/2008 privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului ''Fosta fabrică de vopsele'' din str. Avrig nr. 5, sectorul 2, Bucureşti

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Ordinul 2570/2008 privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului ''Casă'' din str. Avrig nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008

Ordinul 5484/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 714 din 21-oct-2008