Rasfoire documente

Ordinul 1484/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 362/2006 privind accesul la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1290/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Legea 166/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Decretul 895/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Decretul 900/2008 privind acordarea unei graţieri individuale

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 50/2008 privind numirea secretarului general adjunct al Senatului

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Ordonanta urgenta 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1263/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale, precum şi a modificării şi completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Buzău

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1264/2008 pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1265/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean ai Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1266/2008 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1267/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1268/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1273/2008 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1274/2008 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1275/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori'', derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Hotarirea 1283/2008 privind aprobarea Programului educaţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în localităţile Plăieşii de Sus şi Casinu Nou, comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Decizia 203/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Pantea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Ordinul 624/2008 pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi necesarul tradiţional de aprovizionare în anul comercial 2008-2009

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Ordinul 630/2008 privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Ordinul 1488/2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008