Rasfoire documente

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.330/C/2008 privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 octombrie 2008

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Legea 168/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 901/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Legea 169/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 902/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Legea 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona ''Parcul Bordei''

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 903/2008 pentru promulgarea Legii privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona ''Parcul Bordei''

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Legea 171/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 904/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Legea 172/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 905/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Decretul 923/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Hotarirea 1295/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Hotarirea 1296/2008 privind desemnarea coordonatorului naţional pentru Consiliul Cooperării Regionale

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Hotarirea 1298/2008 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea finanţării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Ordinul 120/2008 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Ordinul 4643/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Limbă şi Comunicare - Limbi materne, clasele a V-a - a VIII-a

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Ordinul 485/2008 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008