Rasfoire documente

Ordinul 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Legea 180/2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Legea 179/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Decretul 919/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Decretul 920/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Ordinul 2608/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Lista din 2008 cuprinzând fundaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă juridică

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 73/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008