Rasfoire documente

Ordinul 2589/C/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Ordinul 2572/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Procedura din 2008 privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 899/2008 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 927/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^2 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 928/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 949/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Ordinul 754/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Hotarirea 1238/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 914/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Legea 177/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 910/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 911/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă ''Mihai Viteazul''

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 912/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 913/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 915/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decretul 921/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 904/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1-8^5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului si consolidarea unor privatizări

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 926/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 946/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 948/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Ordonanta urgenta 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Hotarirea 1291/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Hotarirea 1292/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Călăraşi, domnul Şerban Jenel, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Hotarirea 1293/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Popa Romul

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Decizia 206/2008 privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Ordinul 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008