Rasfoire documente

Decizia 947/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1297/2008 pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 19/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Băiţa - Nistru - Coroana de Aur, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Ordonanta urgenta 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 906/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 49/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 951/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 969/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 20/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Ilba - Nucuţ, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot ''Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi''

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1250/2008 privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 13-17 octombrie 2008, a celei de-a XXI - a întâlniri a responsabililor Panelului ''Sisteme de Concept şi Integrare''

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1286/2008 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1294/2008 privind revocarea, numirea şi înlocuirea unor reprezentanţi ai Guvernului în Consiliul Economic şi Social

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 1310/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Cluj

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 205/2008 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Decizia 18/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Săsar - Valea Roşie - Dealu Crucii, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Hotarirea 5/2008 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute de partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2008

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008