Rasfoire documente

Hotarirea 1242/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Suceava, domnul Băişanu Ştefan Alexandru, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Hotarirea 1243/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Ordinul 33/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale BĂIŢA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Ordinul 1148/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor - RACR-AD-PETA, ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Regulamentul 13/2008 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Ordinul 976/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale BĂIŢA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Ordinul 331/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale BĂIŢA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008