Rasfoire documente

Decizia 931/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 12 fraza a doua teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Decizia 932/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Decizia 933/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Decizia 934/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum şi a prevederilor art. 264, art. 291 şi art. 314 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Decizia 935/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1208/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1209/2008 pentru aprobarea plăţii unor cotizaţii ale României în cadrul ONU

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1212/2008 privind instituirea burselor ''Titu Maiorescu'' pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1231/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1252/2008 privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgenţă ''Avram Iancu'' Oradea din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Hotarirea 1276/2008 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-25 martie 2009, a celui de-al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Ordinul 119/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piaţa de echilibrare

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Ordinul 2491/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008

Decizia 7/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) şi ale art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la condiţiile necesare pentru dobândirea reprezentativităţii de către organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate

publicat in M.Of. 691 din 10-oct-2008