Rasfoire documente

Regulamentul 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Hotarirea 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Decizia 23/2008 pentru numirea domnului Andrei Alexandrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Decizia 24/2008 privind suspendarea domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Ordinul 71/2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008