Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2008 privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Legea 167/2008 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Hotarirea 1244/2008 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Hotarirea 1249/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Decretul 896/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Decizia 898/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) şi art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Decizia 900/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Decizia 903/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Hotarirea 1245/2008 privind organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei reuniuni speciale a Forţei Operative NATO la Nivel Înalt

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Ordinul 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Decizia 888/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Ordinul 1347/2008 privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru susţinerea finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 7 octombrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008