Rasfoire documente

Decizia LXXXVII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească şi ale art. 78 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, referitor la dreptul magistraţilor la decontarea primelor de asigurare pentru viaţă, sănătate şi bunuri

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Regulament din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Legea 165/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decretul 894/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 955/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Acord din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Hotarirea 34/2008 cu privire la validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 941/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 944/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 862 alin. 6 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 954/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală şi art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 958/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 960/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 963/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Hotarirea 1224/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Hotarirea 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Hotarirea 1251/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2008 a Zilei Naţionale a României şi a 90 de ani de la Marea Unire

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 202/2008 privind numirea domnului Bunoaica Adrian în funcţia de secretar general al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 1345/2008 privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist TINCOOP 2008

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 1346/2008 privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2008

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 2980/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5414/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară ''Sfântul Iosif'' din Craiova

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5415/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Lyra'' din Galaţi

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5416/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sf. Paul'' din Oneşti

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5417/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Carol Davila'' din Petroşani

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5418/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Euroed'' din Iaşi

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5419/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Euroed'' din Iaşi

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5420/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial Energetic din Câmpina

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Ordinul 5421/2008 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sf. Francisc'' din Târgovişte

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008