Rasfoire documente

Metodologie din 2008 de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Decizia 181/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneraţia echitabilă datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor reţele de comunicaţii de date

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Ordinul 2452/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Ordonanta urgenta 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Hotarirea 1153/2008 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008''

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Hotarirea 1154/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Hotarirea 1177/2008 privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile şi actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Hotarirea 1194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Hotarirea 1195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi din agricultura ecologică

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Ordinul 190/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Ordinul 507/2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Ordinul 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008