Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2008 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Decizia 991/2008 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Ordonanta urgenta 120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Hotarirea 1196/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Ordinul 181/2008 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2009

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Ordinul 1587/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.653/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008

Ordinul 573/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008

publicat in M.Of. 682 din 06-oct-2008