Rasfoire documente

Strategie din 2008 de restructurare a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - SA în vederea declanşării procesului de privatizare a acesteia

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Norma 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Norma 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Ordinul 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi si/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 1199/2008 privind finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor de repatriere a corpului neînsufleţit al actorului Ştefan Iordache

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 1134/2008 privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A. în vederea declanşării procesului de privatizare a acesteia

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 1226/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 36/2008 pentru aprobarea Normei nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Hotarirea 37/2008 pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002

publicat in M.Of. 689 din 09-oct-2008