Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2008 privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Ordinul 5573/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau al grupurilor de unităţi de învăţământ, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Ordinul 2449/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Ordinul 2519/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Hotarirea 1229/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Decizia 196/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Decizia 197/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Decizia 198/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Decizia 199/2008 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Şendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Decizia 200/2008 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Ordinul 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Lista din 2008 semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008