Rasfoire documente

Decizia LXXII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia 945/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 şi art. 224 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Ordinul 2330/C/2008 privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 880/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 879/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 881/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 882/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 883/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 884/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 885/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 886/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decretul 887/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Hotarirea 20/2008 referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdicţionale în faţa Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia 956/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia 966/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul penal

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia 970/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Ordinul 589/2008 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2009, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Ordinul 1485/2008 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului generai de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 705/2006

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Ordinul 1486/2008 privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Legitimaţiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Ordinul 1487/2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 646/2007

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia LXXXV/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa materială de soluţionare a acţiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente şi Plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Hotarirea 4/2008 privind interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Circulara 30/2008 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2008

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotarârea Guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 17 decembrie 2007

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.422/C/2007 privind redobândirea cetateniei române de catre unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 830/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica în grad de Cavaler, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008