Rasfoire documente

Metodologie din 2008 privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Decizia 195/2008 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Legea 161/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Decretul 890/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Legea 162/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Decretul 891/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Ordonanta urgenta 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Ordonanta urgenta 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ''ţară parteneră'', la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism ''Caravan Motor Turism Stuttgart'', în perioada 17-25 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Ordonanta urgenta 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Hotarirea 1213/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Hotarirea 1214/2008 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Hotarirea 1220/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Ordinul 2455/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Ordinul 4931/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Hotarirea 6/2008 privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Hotarirea 1227/2008 privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008