Rasfoire documente

Hotarirea 3/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Hotarirea 2/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Decretul 876/2008 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordonanta urgenta 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Moldova'' - S.A. şi ''Electrica Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Hotarirea 1176/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordinul 1603/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordinul 1629/2008 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordinul 1656/2008 privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordinul 2818/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Decizia 5/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema aplicabilităţii dispoziţiilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008

Ordinul 680/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

publicat in M.Of. 673 din 30-sep-2008