Rasfoire documente

Hotarirea 1182/2008 privind premierea anuală a colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Program din 2008 de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1174/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna''

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1101/2008 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1127/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1171/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti - Constanţa, secţiunea Feteşti-Constanţa, componentă a Coridorului IV Paneuropean''

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1172/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1175/2008 privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1181/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Focşani

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1186/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local şi a modificării lungimii şi traseului unui drum comunal existent, situate în judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Decizia 187/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008