Rasfoire documente

Decizia 188/2008 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a doamnei Mariana Câmpeanu

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Ordonanta urgenta 115/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1064/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2007 şi 15 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1129/2008 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1131/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual ''Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013'', şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1133/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, precum şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1137/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Hotarirea 1190/2008 privind organizarea la Bucureşti, în data de 13 octombrie 2008, a evenimentului ''OPEN DAYS - Ziua Regiunilor''

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Decizia 186/2008 privind numirea domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Ordinul 600/2008 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008

Circulara 29/2008 privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2008

publicat in M.Of. 671 din 29-sep-2008