Rasfoire documente

Criterii din 2008 ŞI METODOLOGIE privind selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 999/2008 privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Decizia 860/2008 privind suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1164/2008 privind numirea doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordonanta urgenta 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordonanta urgenta 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1113/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1157/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Mocanu Toader, prin demisia din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1158/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Manea Mioara

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1159/2008 privind numirea domnului Tuţu Dumitru Octavian în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1160/2008 privind numirea domnului Simedru Dan - Coriolan în funcţia publică de prefect al judeţului Alba

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1161/2008 privind numirea domnului Nechiti Doru Marius în funcţia publică de prefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1162/2008 privind numirea domnului Didilescu Silviu-George în funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1163/2008 privind numirea domnului Arjoca Sorin în funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1165/2008 privind numirea domnului Andrei Cosmin în funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1167/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Hotarirea 1168/2008 privind numirea domnului Merchea Manole în funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordinul M.93/2008 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordinul 969/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe'' în cadrul axei prioritare ''Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordinul 2457/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2008 privind finanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii ''Extindere Palat Victoria'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 8 iulie 2008

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordinul 2722/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe'' în cadrul axei prioritare ''Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008

Ordinul 1188/2008 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerinţelor pentru amenajarea şi utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală

publicat in M.Of. 670 din 29-sep-2008