Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*) - Republicare

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Norma 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 69/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Ordinul 390/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 73/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 81/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2008, a celei de-a patra reuniuni a părţilor la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo)

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 82/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Ordinul 66/2008 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Decizia 27/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Decizia 29/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''AGX - BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008