Rasfoire documente

Hotarirea 1147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 18/2008 privind prelungirea mandatului directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 14/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 15/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 16/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 17/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 19/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 20/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 21/2008 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1138/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Variantă ocolitoare Timişoara DN 6 km 549+076 şi DN 69 km 6+430''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1139/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 74 Brad-Alba Iulia, km 4+460 - km 99+870''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1140/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 75 Ştei-Turda, km 0+000 - km 160+870''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1141/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 67C, Bengeşti-Sebeş, km 0+000 - km 148+414''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1142/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1143/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-200+170; DN 19 Satu Mare-Livada, km 135+000-150+000; reabilitare DN 1C Livada-Halmeu, km 200+170-216+630''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1144/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500 - km 147+990''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1145/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Drum expres Brăila-Galaţi''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1146/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446 - km 128+823, Zalău-Răstoci''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1179/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1180/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1185/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord''

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1187/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Bucureşti-Cernavodă, Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă'' pe teritoriul localităţii Cernavodă din judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1192/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1197/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1204/2008 privind trecerea doamnei Donţu Adriana din funcţia publică de prefect al judeţului Braşov în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1205/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Niţă Emil

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1206/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Mihai Corneliu

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Hotarirea 1207/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Ilfov, domnul Delcea Valentin, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Decizia 194/2008 privind trecerea domnului Elvădeanu Mihai din funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Ordinul 605/2008 privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine şi caprine, care se pot achiziţiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008

Decizia 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

publicat in M.Of. 679 din 02-oct-2008